На 9 декември: Председателят на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) –
г-жа Криста Швенг, направи изявление по повод преговорите по многогодишната финансова рамка (МФР) и Фонда за възстановяване на ЕС, преговорите, за които навлизат в решаващ момент. В изявлението си тя подчертава: „В този момент ние трябва да направим така, че гласът на европейските работодатели, работещи и гражданското общество да бъде чут. Ние не следва да губим повече време – европейските граждани се нуждаят от стабилност и устойчиви решения. Убедена съм, че всички ние – заедно ще успеем да дадем ясен сигнал на европейските лидери и да ги приканим да действат решително за преодоляване на разрушителните последици от КОВИД-19.“

Предоставяме на Вашето внимание пълния текст на изявлението:

„Въпреки огромните предизвикателства, породени от пандемията, европейските работодатели, работещи и организации на гражданското общество съвместно призовават всички 27 държави-членки да подкрепят предложената многогодишна финансова рамка (МФР) на Европейския съюз, както и Фонда на ЕС за устойчивост и възстановяване.

Призоваваме страните-членки преди заседанието на Европейския съвет – да подкрепят и финализират споразумението за бюджета на ЕС, гарантиращ пълното спазване на демократичните принципи и върховенството на закона. Бизнесът, работещите, всички НПО в Европа настояват за бързо предоставяне на средствата както от бюджета на ЕС, така и от Фонда за възстановяване. В тези трудни времена, да бъдат поставяни европейските граждани и общите ни ценности в ролята на заложни на национални амбиции, е безразсъдно и безотговорно.

Няма повече време за губене. Милиони европейски предприемачи, работещи и НПО спешно се нуждаят от конкретна подкрепа, за да могат да се справят с опустошителните последици от COVID-19. Няма семейство, което да е останало незасегнато във всички области на живота и това изисква спешна подкрепа от ЕС, и тя да не се окаже провал.

Факторът време е особено важен сега, поради втората вълна на пандемията. С всяка изминала седмица, компаниите са принудени да преустановяват дейността си и така се губят много работни места. Милиони работещи хора и техните семейства във всички страни-членки са изправени пред нарастващи трудности и несигурност. Европейският съюз не може да позволи подобно развитие и затова обещаното икономическо и социално възстановяване трябва да започне веднага.

За нас не е опция да започнем следващата година с временен бюджет. Това ще бъде много лош сигнал към европейските граждани, защото сега те се нуждаят повече от всякога от стабилност и предвидимост. Понастоящем, съсредоточаването върху по-широката европейска гледна точка, вместо фиксирането върху специфични национални интереси, трябва да бъде  достойното поведение на всеки европейски президент и министър-председател.

Чрез своите членове Европейският икономически и социален комитет ежедневно се сблъсква с невероятно трудната ситуация, пред която е изправено обществото като цяло. Наш дълг и отговорност е да даваме гласност на този факт и да информираме за това европейските лидери. Затова ЕИСК ще продължи да настоява за незабавно постигане на споразумение по МФР и Фонда за възстановяване и устойчивост, и след като те бъдат договорени, ние ще предоставим пълната си подкрепа и ще положим сериозни усилия, за да гарантираме бързото отпускане на тези така необходими средства.“