На 9 декември: Председателят на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) – г-жа Криста Швенг, направи […]