На 17 – 19 декември 2010 г. в гр. Велинград, КТ „Подкрепа“ проведе Встъпителна конференция на тема „Създаване на информационна система Социален одит като елемент за въздействие за насърчаване прилагането на модела на Корпоративната социална отговорност в конкретен бранш с мултинационални компании, с цел разпространение на
добри практики за вътрешна мобилност, професионална реализация и развитие.“
Конференцията се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“.