Резолюция на Изпълнителния Комитет на ЕКП, одобрена на заседание на 1-2 декември 2010 г. Въпреки че […]
Европейските институции и правителства поемат сериозен риск по отношение прилаганите към реалната икономика и към работещите […]
На 17 – 19 декември 2010 г. в гр. Велинград, КТ „Подкрепа“ проведе Встъпителна конференция на […]