На 29.11.2021 г. /понеделник/ от 14:00 часа в Конферентната зала на КТ „ПОДКРЕПА“  /София, ул. Ангел Кънчев № 2/ и чрез платформата Zoom ще се проведе въвеждаща конференция за представяне на проекта на КТ „ПОДКРЕПА“ BG05M9OP001-1.128-0005 „Дигитална подкрепа“.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основната цел е посредством съвместни действия на КТ „Подкрепа“, АИКБ, БТПП, ССИ, МТСП и НАПОО, да се идентифицират специфичните и необходими дигитални умения за 45 ключови професии /длъжности/ в общо 9 икономически сектора, за преодоляване на дисбалансите в областта на дигиталните умения и знания и привеждането им в съответствие с нуждите на бизнеса.

Поканени са представители на партньорите по проекта, представители на Управляващия орган и други институции.