На 28 март във Враца се проведе първата мотивационна среща за Дистанционно обучение за трудови, осигурителни и граждански права, част от проекта „Подкрепа за Достоен труд“ на КТ „Подкрепа“.

Целта на обучението е обучаващият да повиши знанията си за трудово-правните отношения и уменията си в прилагането на обществените и гражданските компетентности.
При успешно завършване на курса, обучаемите получават удостоверение за придобити компетентности по 6-те теми, включени в базовото обучение: 1. Основни синдикални права; 2. Роля и действие на синдикалните организации; 3. Колективни трудови спорове; 4. Безопастност и здраве при работа; 5. Обществени и граждански компетентности; 6. Работно време, режим на труд и почивки.

Обучението е разделено на 2 етапа – базов и надграждащ, като в момента тече записването за базовия етап.

Събитието бе открито от координатора на Дейност 3 „Дистанционно обучение“ Сашо Петков. Специално участие в мотивационната среща взеха и лекторите Маргарита Чинова, Виолета Добрева, Евгений Дайнов, Людмила Георгиева, Невена Георгиева, Мариана Калоферова, които представиха своите теми, включени в обучението.

На 29 март 2011 г. мотивационна среща се проведе и в Русе. Събитието премина, също както и във Враца, при изключителен интерес от страна на потенциалните бенефициенти, които имаха много въпроси и повдигнаха редица теми за дискусия.

Мотивационни срещи продължават и в:
Варна – 30 март, 2011 г.
Бургас – 31 март, 2011 г.
Пловдив – 1 април, 2011 г.