На 28 март във Враца се проведе първата мотивационна среща за Дистанционно обучение за трудови, осигурителни […]