ВЪПРОС: Назначен съм като нов работник и ще работя на ненормирано работно време. В трудовия ми договор какво работно време трябва да се запише? На 8 часов работен ден при 5 дневна седмица или ненормирано работно време?

ОТГОВОР: Когато сключвате трудов договор с Работодателя и знаете, че ще работите при условията на ненормирано работно време, в трудовия ви договор се вписва 8 – часов работен ден, при пет дневна седмица, а ненормираното работно време се установява с акт на работодателя – Заповед.