През първия ден от своята работа, делегатите на XII-ия конгрес на ЕКП отправиха недвусмислено послание към европейските политици чрез приемането на спешна резолюция, с която предупреждават членовете на съвета ЕКОФИН за необходимостта от незабавна промяна на логиката на провежданите финансови политики, за необходимостта от зачитане на автономността на социалните партньори и за факта, че Обединена Европа няма правомощия да определя заплащането на работниците и служителите.
Конгресът на ЕКП отправя ясно предупреждение към съвета ЕКОФИН, че:
1. Република Гърция се нуждае от спешни мерки за повишаване на икономическия растеж, а не от политика на строги ограничения.
2. Европа спешно се нуждае от промяна на политическите си приоритети.
3. Конгресът спешно призовава съвета ЕКОФИН да предприеме спасителни икономически мерки.
4. Делегатите на конгреса изразяват своята категорична подкрепа и солидарност с работещите в Гърция, както и с хората на наемния труд от цяла Европа, които понасят ударите на строгите бюджетни ограничения.

Работата през втория и третия ден на делегатите ще бъде насочена към обсъждане на:
– Проблемите на заетостта и финансово-регулаторните механизми;
– Европейския социален модел и подобряването на равнопоставеността между половете, подкрепата на социалното сближаване;
-Синдикалната солидарност в действие за справедливо и устойчиво развитие.
По време на конгреса делегатите ще участват в кръгли маси, където ще обсъдят със своите колеги от 36 европейски страни синдикалната и гражданска солидарност в условия на глобална криза; възможностите за изход от стагнацията; необходимостта от нови финансови регулатори; борбата с неравенствата в Европа и възможностите за запазване на Европейския социален модел. В допълнение ще бъдат предложени мерки за ограничаване на нерегламентираната заетост; политики в подкрепа създаването на качествени и сигурни работни места, на устойчива и достойна заетост.