Днес, 18 май 2011 г., делегатите на ХII-ия конгрес на ЕКП избраха за генерален секретар на […]
През първия ден от своята работа, делегатите на XII-ия конгрес на ЕКП отправиха недвусмислено послание към […]