Тази позиция на синдиката представи д-р Тренчев на днешното (9 юни 2008 г.) заседание на Комитета по приложение на нормите на Конвенциите и Препоръките на 97-та сесия на Международната организация на труда.
С последните промени в Закона за уреждане на колективните трудови спорове, дългогодишните усилия на българските синдикати се увенчаха с успех и забраната за провеждането на ефективни стачни действия в отраслите на енергетиката и здравеопазването отпадна. Дотогава те можеха да го правят само символично. Под забрана за действителна стачка обаче останаха държавните служители. Ограничението на правото на стачка при държавните служители се възприема като дискриминация спрямо работещите в този сектор, подчерта в изказването си д-р Тренчев.
Президентът на КТ „Подкрепа“ специално акцентира върху започналата процедура срещу синдикатите, организирали учителската стачка, която се проведе миналата година и в която участваха над 110 000 учители и непедагогически персонал в училищата. Чрез процеса не се цели реална защита от дискриминация, а се цели разрешаване на политически проблем в системата на българското образование чрез заплаха и произволно тълкуване на действащите правни норми, категоричен е д-р Тренчев. Това е флагрантно доказателство как българското Правителство се опитва всячески да попречи на работниците да упражняват конституционното си право на стачка за разрешаване на техните наболели социални проблеми, смята президентът на „Подкрепа“.