Тази позиция на синдиката представи д-р Тренчев на днешното (9 юни 2008 г.) заседание на Комитета […]