От 19 до 21 ноември 2014 г. в гр. Куклен, във фирма „Техноактаж“ /индустриална зона на гр. Куклен/, Информационно направление „Безопасност и здраве при работа“ на Централно информационно бюро „Достоен труд“ ще проведе събитие-обучение на работното място по БЗР на тема „Първоначални обучения на Комитети и Групите по условия на труд“.
Експерти на КТ „Подкрепа“ ще проведат на територията на „Техноактаж“ – една от най-мощните фирми в света за въздушни възглавници на товарни автомобили и автобуси, първоначални обучения на новоизбраните членове на Комитетите и Групите по условия на труд и ежегодно обучение на останалите членове на тези органи за диалог по безопасност и здраве при работа.
Акцентът ще бъде поставен във връзка с европейската седмица по безопасност и здраве при работа „Управлявай стреса“ и новостите в закона и нормативната база, осигуряваща безопасни работни места.
Участници в мероприятието ще са работещи във фирма „Техноактаж“.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.