От 19 до 21 ноември 2014 г. в гр. Куклен, във фирма „Техноактаж“ /индустриална зона на […]