Докладът на експертната група на Европейската комисия относно транспонирането на Директивата за адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз посочва, че до момента повечето държави-членки не са предприели конкретни действия, за да повишат броя на работещите, обхванати от колективни трудови договори. По този повод, ЕКП отправя предупреждение към  държавите-членки, че крайният срок за транспониране на Директивата – 15 ноември 2024 г. – наближава. За периода от 2000 до 2018 г. и като резултат от политиките за строги икономии, най-малко три милиона заети лица в ЕС са били лишени от допълнителните средства и ползите, които биват постигани чрез колективните договори. Европейските лидери вече признаха, че политиката на строги икономии е била погрешна и  заложиха в Директивата задължения към държавите-членки да подкрепят колективното трудово договаряне и да достигнат 80% обхват на заетите с КТД.

Същевременно,  проучване за равнището на минималните заплати, изготвено от  Eurofound /Агенцията на ЕС за подобряване на условията на труд и живот/доказа, че през 2023 г.:

  • конкретни действия, включително законодателни мерки на етап предложения за повишаване на покритието с колективни договори са предприети от малък брой държави – Чехия, Португалия и Румъния.
  • в повечето държави-членки, в които покритието на колективното договаряне е по-ниско, това изискване на Директивата е приоритет на заинтересованите социални партньори. До момента няма  конкретни или планирани действия – провежда се обществен  дебат с обмен на идеи за това как това може да бъде направено.

Във връзка с тази реалност ЕКП отново подчертава, че създаването на реална възможност за работещите да се договарят и да се обединяват в защита на справедливото заплащане на труда им и за по-добри условия на труд е в полза на икономиката, на обществото и на демокрацията. За да се възстанови покупателната способност, загубена от работещите по време на кризата с повишените разходи за живот, държавите-членки трябва да предприемат конкретни действия за възстановяване на колективното договаряне и то преди да изтече периодът за транспониране на Директивата за адекватните минимални заплати в ЕС. Не само държавите-членки, също и ЕС трябва да направи повече, като преразгледа Директивите за обществените поръчки и така да гарантира, че те ще бъдат предоставяни само на организации, които зачитат правата на работещите и които договарят колективни трудови договори със синдикатите.

С проучването на Eurofound, може да се запознаете ТУК.