Заплатите на работещите в 8 държави-членки на ЕС в реално изражение са средно статистически по-ниски, (съобразени c нивата на инфлация) от преди 10 години.

Ново изследване на Европейския синдикален институт (ETUI) показва, че средните заплати в Обединеното кралство, Италия, Испания, Гърция, Португалия, Унгария, Хърватска и Кипър са по-ниски за 2018 г., отколкото за 2009 г.

Данните показват също, че реалните заплати са на същото ниво, без никакво увеличение, в Белгия и Финландия за същия период.

Следващите параметри показват как средните заплати, съобразено с инфлацията, се понижават в проценти за периода 2009-2019:

23% в Гърция

11% в Хърватска

7% в Кипър

4% в Португалия

3% в Испания

2% в Италия

1% в Унгария

1% в Обединеното кралство

0% увеличение – Белгия и Финландия

„Това е доказателство, че кризата все още не е приключила във всички държави, и дори в тези, в които има определено икономическо възстановяване, то не може да достигне до работещите“ каза Лука Визентини, генерален секретар на ЕКП.

„Причината трябва да се търси в мерките на строги икономии, които премахнаха системите за минимална работна заплата и колективно договаряне, и значително увеличиха неравенствата. ЕС спешно трябва да предприеме действия за увеличаване на заплатите – главно чрез насърчаване и улесняване на колективното договаряне между работодателите и синдикатите.“

Сравнителният анализ „Работеща Европа 2019“, публикуван от Европейския синдикален институт, ще бъде представен на 26 март, вторник, от 18:30ч. до 20ч., в сградата на Постоянното представителство на Австрия в ЕС (адрес: Брюксел,  Avenue de Cortenbergh 30). Сред изказващите се ще бъдат Лука Визентини, ЕКП; Wolfgang Katzian, президент на ÖGB; Philippe Pochet, генерален директор на Европейския синдикален институт, и  Maria Jepsen, Директор на Отдела по проучвания на Европейския синдикален институт.