КТ „Подкрепа“ изложи аргументите си в проведеното заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище, проведено […]
Заплатите на работещите в 8 държави-членки на ЕС в реално изражение са средно статистически по-ниски, (съобразени […]