„Европейският социален модел беше подложен на сериозен натиск и безпрецедентни предизвикателства“,заяви генералният директор на МОТ Гай Райдър при откриването на съвместна конференция на МОТ и ЕС на тема „Европейският социален модел във времена на икономическа криза и на строги икономии“.
Същевременно, европейският комисар по заетостта, социалните въпроси и включването Ласло Андор подчерта: „Нашият социален модел се стреми да оцелее, в момента и в много части на Европа той не е в състояние да изпълнява своите функции“.
По време на обсъжданията и с оглед съдържанието на специално подготвеното за конференцията издание на МОТ бе подчертано, че в резултат от кризата базисните елементи на Европейския социален модел са сериозно пострадали:
– Бяха въведени редица инициативи относно правата на работниците и условията на труд, които доведоха до намаляване на ръста на заплатите, който пък от своя страна провокира спад в номиналните доходи (например, номиналното намаление на заплатите в Гърция е 22 %, заплатите също изостанаха от ръста на цените в Португалия, Испания и Обединеното кралство). Без съмнение, тези мерки доведоха и ще продължават да водят до влошаване на условията на труд на много от работниците.
– От началото на кризата, реформите и измененията в политиките на пазара на труда, както и прилагането на политики на строги икономии бързо се разпростряха и засегнаха различни области: процедурите за уволнения бяха опростени, например, в Гърция или Естония дори пренебрегнати, както стана в Словакия.
– Наскоро извършените реформи в най-тежко засегнатите от кризата страни, като законодателни промени, които сериозно намалиха защитата на заетостта ще имат дълготраен ефект и през идните години те ще бъдат рисков фактор за по-нататъшно подкопаване на Европейския социален модел. По принцип, реформите, без съмнение, бяха необходими, но поради небалансираният характер на мерките, които бяха предприети до този момент, те доведоха до намаляване на социалната подкрепа към евентуалните положителни реформи в бъдеще, като реформите ще трябва да засилят социалната си основа.
Промените, описани от участниците на конференцията доведоха до покачване в социалните конфликти и имаха директен икономически ефект, като например, дистрибуцията на продукция. Реформи на пазара на труда и съкращения в образованието ще повлияят на уменията и заетостта на бъдещите поколения. Найалармиращо, обаче, е бързото покачване на бедността и изключването, обхващащи все повече средната класа. Всякакъв прогрес по въпросите на дискриминация е спрян, национализмът и заклеймяването на някои групи е нараснало.
Всички тези тревожни сигнали сочат, че оцеляването на Европейския социален модел е под заплаха от разпадане.
По време на конференцията бе отбелязано, че има някои позитивни, окуражаващи знаци, че информираността, че Европа се нуждае от смяна на посоката нараства, поне частично. Например, Франция, Германия и Ирландия увеличиха финансирането на политиките за активен пазар на труда, Германия работи върху представянето на национална минимална заплата до 2016 г.
Тези мерки са в правилната посока, но не са достатъчни, както бе подчертано по време на конференцията. Нужен е нов старт за Европа.
Поглеждайки към бъдещето на Европейския социален модел, Гай Райдър изтъкна, че „Европейският социален модел е в състояние да преодолее кризата напълно непокътнат и укрепен. Но за да стане това, ние трябва да предприемем действия за възстановяването на увереността и на социалния диалог“.
Ласло Андор наблегна на това, че „ние трябва да подсигурим стабилността и силата на Европейския социален модел, защото той е едно от определящите постижения в нашата интеграция, която е изцяло за солидарност, честност и възможност“.
За „изграждане на по-голяма устойчивост на Европейския социален модел за в бъдеще“, както каза Гай Райдър, реформите трябва да се фокусират върху това, което наистина има значение: инвестиции, технологии, социална стабилност, мобилност на работниците и умения. Трябва да бъдат изравнени икономическите и работните политики. Нужен е покоординиран подход към справянето с конкурентоспособността, за да бъде Европейският Монетен Съюз наистина устойчив и за да може да подсигури Европейския социален модел за в бъдеще.
„Време е да подобрим микса от политики, да го направим подобър за работа. Едно от найунищожителните последствия на кризата ще бъде Европа да изостави основите на Европейския социален модел“, заключи Гай Райдър.