Свали като файл На 5 май 2014 г. работниците от системата на Компанията Coca-Cola в Европа […]
„Европейският социален модел беше подложен на сериозен натиск и безпрецедентни предизвикателства“,заяви генералният директор на МОТ Гай […]