Уважаеми Президент Тренчев,
Скъпи братя и сестри,

За мен е особено удоволствие да се обърна към всички Вас по случай 20-годишнината на Конфедерация на труда „Подкрепа“. Вие се явявате една от знаковите организации в Източна Европа, която беше и си остава неразривно свързана с впечатляващия и исторически уникален процес трансформирането на централизираните и командно-административни общества в Централна и Източна Европа и развитието на истински синдикализъм на основата на плуралистична демокрация и пазарна икономика. Започнала от ентусиазирани поддръжници на човешките и трудови права, социална справедливост и политическа свобода, КТ Подкрепа от рождението си влезе в конфликт с управляващите на страната на уязвимите и подтиснатите. От самото начало тя се разви като основен фактор на национално равнище, влияещ върху политиките на реформи и приобщаване на България в Европейския Съюз. Позната със своя енергичен подход, потенциал за бърза мобилизация и пряко въздействие, КТ Подкрепа изигра ключова роля в разрешаването на сложни политически и икономически ситуации във важни моменти по време на процеса на преход на страната.

Същевременно, организацията демонстрира своя капацитет да се придържа към основната си цел развитие на автентичен синдикализъм и специфична система на индустриални отношения и социален диалог в България. Пътят не беше лесен, често успехът беше труден, но заедно с другите социални партньори КТ Подкрепа даде своя принос в изграждането на институциите, структурите и процедурите, регулиращи пазара на труда и социалната политика на България, приобщавайки я към стандартите на Европейския социален модел. Справянето с настоящата финансова и икономическа криза ще бъде поредното предизвикателство на времето, в което живеем. Несъмнено кризата ще постави под сериозен натиск политическата, икономическата и социална система в България и синдикатите отново ще са призвани да демонстрират зрялост и творчество в търсенето на решения, които да позволят излизането от кризата по демократичен и социално справедлив начин.

Желая Ви успех във всички начинания!

Гай Райдър
Генерален Секретар
Международна конфедерация на профсъюзите, Брюксел