Уважаеми Президент Тренчев, Скъпи братя и сестри, За мен е особено удоволствие да се обърна към […]
В навечерието на 20-годишнината на Конфедерация на труда „Подкрепа“ бих искал да се обърна към всички […]