Група „Работници“ (II група) приветства преразглеждането на Директивата за командироването на работници на срещата на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Съвет EPSCO) на 21 юни. Групата на работниците, заедно с европейското профсъюзно движение (ЕКТ), разгърнаха мощна кампания за преразглеждането, което ще бъде от полза за командированите работници в цяла Европа чрез утвърждаването на принципа за равно заплащане за равен труд на едно и също работно място. Това ще бъде от полза и за местните работници и компании, защото гаранциите за уважаването на принципа ще спомогнат за предотвратяване на нелоялната конкуренция и социалния дъмпинг. От съществена важност е още спазването на колективните трудови договори. Ревизирането на директивата беше едно от ключовите обещания на председателя на Европейската комисия, Жан Клод Юнкер. Изразяваме  съжалението си, че обхватът на акта не включва транспортните работници и специално призовахме ЕП, съгласно принципа за равно заплащане за равен труд на едно и също място, да осигури добра степен на защита и за тези работници. Това е необходимо не само от гледна точка на справедливостта, но и за пътната безопасност в цяла Европа.

  Министрите на EPSCO също постигнаха съгласие по предложенията за директиви относно равновесието между професионалния и личния живот и прозрачните и предвидими условия на труд, но резултатите са доста разочароващи, особено по отношение на борбата срещу несигурността. И двата законодателни инициативи са необходими за изпълнението на Европейския стълб на социалните права.  Искаме Европейският парламент да подобри още законодателните текстове, гарантиращи равно заплащане за равен труд и за всички нетипични работници.

  Изменението на директивата за командироването е важна стъпка в правилната посока. Но ние ще продължаваме да се борим за признаването на принципа на равно възнаграждение за работа с еднаква стойност и за заплащане, осигуряващо нормални условия на живот за всички хора.

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/posting-workers-equal-pay-equal-work-same-workplace-important-step-social-europe