Група „Работници“ (II група) приветства преразглеждането на Директивата за командироването на работници на срещата на Съвета […]
Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) приветства напредъка, постигнат днес от Съвета на министрите по заетост и […]