Гръцката конфедерация GSEE обяви 24-часова обща национална стачка на 23 февруари 2011 г. против прилаганите все по-строги и ескалиращи правителствени мерки срещу работещите.
Гръцките работници и служители, пенсионери и безработни няма да се откажат да защитават своето право на достоен живот, както и бъдещето на своите деца. Ние сме готови да водим продължителна битка срещу жестокостта на провежданите неолиберални политики и срещу строгите мерки на финансови ограничения. Ние сме мобилизирани, за да подкрепим и проведем една коренно противоположна икономическа политика, която да съхрани и да повиши икономическото и социално благополучие на работещите, да осигури спазването на техните социални права и да позволи на страната да преодолее кризата.
Ние протестираме срещу прилагания смъртоносен комплекс от политически мерки, който доведе до нарастване на безработицата до исторически рекорди; до инфлационно покачване на цените, до налагане на изключително високи данъци, които водят хората на наемния труд към бедност, а икономиката към рецесия.
Ние настояваме Гърция да се оттегли от изпълнението на тези задушаващи задължения, наложени от ограничителните политики на Брюксел, политики, които облагодетелстват единствено пазарите и банките и разрушават реалната икономика и обществото.
Ние отхвърляме прилагането на вредната практика за орязване на работните заплати и на пенсии, на отменяне действието на колективните трудови договори, както и пренебрегването и разрушаването на съществуващата система на трудови взаимоотношения под претекст, че повишаваме конкурентоспособността.
Тройката Международен валутен фонд /Eвропейска централна банка/ Eвропейски съюз, както и неоконсервативните лидери остават безучастни към негативните социални и икономически последици от техния диктат, който ограничава прилагането на трудно извоюваните права на работещите и тласка страната към една необратима рецесия. Гръцкото правителство не трябва да се предава пред изнудването на МВФ; напротив – то трябва да търси възможности да се справи със сивата икономика, с укриването на данъци, с данъчните злоупотреби и със спекулативните финансови операции.
Ние настояваме за:
 Увеличаване на обезщетенията за безработица, както и за увеличаване на периода за тяхното получаване;
 Мерки в подкрепа и защита на най-ниските доходи и пенсии, възобновяване на изплащането на 13-та и 14-та заплата и пенсия,
 Ефективни мерки за повишаване на инвестициите и икономическия растеж, предполагащ създаване на нови работни места с цел преодоляване на рецесията;
 Въвеждане на стриктни наказания за работодателите, които се възползват от финансовата криза и ограничават правата на своите работници;
 Защита от уволнения, от временно отстраняване от работа и от некоректно прилагане на останалите форми на гъвкава заетост;
 Сключване и изпълнение на браншови колективни трудови договори, както в частния така и в държавния сектор;
 Meрки в защита и повишаване обществената полезност на държавните предприятия;
 Създаване на Трудов Съд, който по най-ефективен начин да обслужва нуждите на работещите;
 Незабавни, стриктни мерки за справяне с все по-нарастващите цени на стоките и замразяване на тарифите на обществените услуги.

Обединени и чрез съвместни действия ние ще преобърнем настоящата драматична ситуация!
Заедно ние сме още по-силни и по-ефективни и ще преодолеем нашите общи проблеми!