На 21 февруари 2011 г. Общото събрание на председателите на Стачните комитети и синдикалните председатели на […]
Гръцката конфедерация GSEE обяви 24-часова обща национална стачка на 23 февруари 2011 г. против прилаганите все […]