Да кажем НЕ на икономиите и ограниченията
Към постигане на растеж и разкриване на работни места

Суровите ограничителни мерки подлагат Европа на риск от рецесия и създават вероятност за повишаване нивата на безработица
Отговорността и последиците трябва да бъдат носени от банките, а не от работниците и служителите!

Финансовата криза постави Европа в много неблагоприятна ситуация, каквато не бе срещана от 1930 г. насам. 23 милиона работници и служители в Европа, милиони европейски граждани се оказаха незащитени и уязвими и социалното напрежение драстично се покачи навсякъде.
В условията на тази извънредна ситуация единствената реакция от страна на европейските правителства бе предприемане на строги икономически мерки и ограничаване на публичните разходи, които на свой ред оказаха негативен ефект над системите за социално осигуряване.
Считани за единствения начин за спешен изход от стагнацията, тези строги мерки постигнаха точно обратното – подложиха ни на риск от рецесия, подобна на тази от 1931 г. Ако покупателната способност спадне, перспективите за възстановяване ще се окажат неизпълними. Ограничителните икономически мерки са несправедливи, защото ще засегнат именно милионите хора, понесли удара на кризата и които няма накъде повече да затегнат коланите.
Правителствата останаха незаинтересовани и не взеха под внимание този факт. Те се поддадоха на паниката, предизвикана от пазарните промени и нужди. По този начин нанесоха повторна щета на хората, платили вече един път цената на кризата.
Далеч от справяне с проблемите на пазара, орязването на обществените разходи по-скоро рискува да попречи на макар и слабия растеж, отчетен понастоящем, и да повиши за в бъдеще равнището на безработицата.
Ситуацията е изключително сериозна и Европа трябва да поеме своите отговорности.
Социална Европа се намира под огромен натиск, който ще продължи да се увеличава, ако правителствата прибързат със стратегиите за изход от кризата, и който ще има значителни последици в социален аспект. Правителствата похарчиха милиарди, за да спасят банките, а в същото време тези пари бяха предвидени за постигане на устойчив растеж и работни места.

Тъй като кризата засегна всички, Европейската конфедерация на профсъюзите призовава към по-социална и по-обединена Европа за своите граждани. Нашите искания са следните:

1.В бъдеще да бъде развито европейското икономическо управление чрез прилагане на нови методи за осигуряване на средства и по-специално като се наложи данък над финансовите транзакции и бонусите, чрез издаване на евро-облигации и чрез насочване на политиките за публични инвестиции към постигане на устойчив растеж.
2.ЕС трябва да се фокусира над заплашително нарастващата безработица, особено сред младите хора, като предприеме нов план за възстановяване, отговарящ на 1% от европейския БВП. Европа има спешна нужда да развива динамични и устойчиви индустриални стратегии, базирани на политиките за по-ниски въглеродни емисии.
3.Да започне прилагане на такова европейско икономическо управление, което гарантира и защитава работниците и служителите, основните обществени услуги, което се бори с укриването и избягване на данъци от богатите и привилигировани хора, както и с недопустимите счетоводни практики на някои банки и кредитни агенции (например Goldman Sachs). Европейският Съюз трябва да обмисли нови методи за укрепване на финансовата си координация и да повиши прозрачността на фискаланата си система.
4.ЕКП призовава ЕС да приеме Социален Протокол, който да осигури един по-добър баланс между единния пазар и социалните права.
5.Да се увеличи темпото на налагане на ефективни финансови регулации както в Европа, така и на международно равнище.
6.Да се развие интегриран европейски политически подход, в който да бъдат взети под внимание и развиващите се страни, както и да се подобри международното сътрудничество.
Налага се да се борим за една по-социална Европа, в която преговорите по социални въпроси не подлежат на влияние от пазарните изисквания и правила. Ние целим постигане на социален прогрес и прекратяване на социалния дъмпинг.
Моля, вземете активно участие в Европейския Ден за Действие на ЕКП на 29 септември 2010 г. в голямото шествие на европейските синдикати в Брюксел, както и във всяка отделна държава.

Да кажем НЕ на:
Икономиите и ограничителните мерки в Европа;
Несигурността на работното място и на безработицата;
Дерегулацията на трудовите стандарти и социалната регресия;
Бедността и социалното изключване.

Нека да се борим за:
Достъп до достойна заетост, постоянни и стабилни работни места и обучение за всички;
Гарантиране на достойно заплащане;
Защита и увеличаване на покупателната способност;
Гарантиране на едни по-добри пенсии;
Уважаване и развиване на социалните стандарти във всички държави и прилагане на инструментите за водене на социален диалог на територията на целия Европейки съюз;
Достъп до качествени обществени и социални услуги.

НЕ на Европа с икономически ограничения!
Да се борим за Европа с повече работни места, социална справедливост и солидарност!