Да кажем НЕ на икономиите и ограниченията Към постигане на растеж и разкриване на работни места […]
Днес, 09.07.2010 г., Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“ съвместно с ФНСЗ на […]