Европейските институции и правителства поемат сериозен риск по отношение прилаганите към реалната икономика и към работещите мерки.

Преследвайки своите амбициозни цели за ограничаване на бюджетните дефицити и предлагайки „управление на икономическите процеси“, ясно ориентирани единствено към намаляване на разходите, те в момента допускат значителна политическа грешка. В допълнение, Европа използва заплатите като единствен коректив на последиците, предизвикани от кризата. Накратко, европейските управляващи сякаш сами се опитват да задълбочат проблемите, пред които сме изправени. Драстичното ограничаване на обществените разходи и инвестиции, както и намаляването на работните места в обществения сектор ще забави икономическото възстановяване и няма да позволи да бъде въведен контрол върху публичната задлъжнялост. Опитите банките да бъдат спасени чрез замразяване и намаляване на заплатите и чрез подтискане на реалната икономика, ще имат катастрофални последици и неминуемо ще доведат до намаляване на финансовите ресурси за същите тези банки.

Европейската конфедерация на профсъюзите настоятелно призовава европейските правителства и институции да прекратят провежданите политики на замразяване и намаляване на заплатите и социалните плащания, за да бъде предотвратено прерастването на настоящата криза и друга, както и за да престанем да разрушаваме изградените вече основи на нашата Социална Европа.

ЕКП твърдо настоява европейските институции да:

– Провеждат политика на икономическо възстановяване, базирано върху осъществяване на трансгранични инфраструктурни проекти, за повишаване екологичната и енергийна ефективност, т.е. инвестиции в „зелена икономика“ за създаване на една „интелигентна“ европейска енергийна система, за повече възобновяеми енергийни източници;

– Да бъдат преразгледани и актуализирани изискванията за намаляване на държавните дефицити, като бъде позволено на държавите-членки да достигнат нива от 3 % бюджетен дефицит през периода 2016 – 2017, вместо това да се изисква за 2012-2013 г.;

– Да разработят и предложат нови източници за финансиране на европейската икономика, най-вече с въвеждане на европейски данък върху финансовите трансакции, чрез данък върху получаваните премии и бонуси и чрез данък върху не-реинвестираните в производството печалби;

– Държавите-членки трябва да приемат стриктни органичения и планове за намаляване на бюджетните си дефицити.

Същевременно Европа е длъжна:
– Да намери нови източници за финансиране и в най-удачното време да предложи емитиране на „Зелена Европейска Облигация“.

– Да прекрати практиката за намаляване на работните заплати. Правото на автономност на социалните партньори по отношение договарянето на работните заплати трябва да бъде гарантирано, както това е постановено в Договора за учредяване и функциониране на Европейския съюз. В този смисъл, предлаганият проект на европейски закон за конкурентноспособни работни заплати, който трябва се се превърне в единствен инструмент за регулиране заплащането на труда, представлява сериозно нарушение и противоречие с Договора за учредяване и функциониране на Европейския съюз.