На 15-16.05.2013 г. в гр. Варна ще се проведе двудневно обучение за контактни експерти на КТ „Подкрепа“ от Варна, Велико Търново, Шумен, Търговище, Провадия и Добрич, с цел разширение на мрежата от експерти, запознати с мобилността и преноса на права на българските работници в Германия.

В началото на 2013 г. стартира проектът BEGIN, който има за цел да увеличи обществената осведоменост на българските граждани, и по-специално на работниците мигранти в Германия, относно преноса на социално-осигурителни права.

Разширението на мрежата преминава през серия от общо 6 двудневни обучения от сертифицирани обучители-юристи от София и основните 6 района на планиране на България по проект BEGIN на нови 60 конкретни контактни експерти на КТ „Подкрепа“ от 36 града на страната.
След Русе и Варна, двудневни обучения ще се проведат и в градовете:

– 16-17.05.2013 г. в гр. Бургас – за контактни експерти на КТ „Подкрепа“ от Бургас, Ямбол, Стара Загора, Карлово, Димитровград и Сливен;

– 17-18.05.2013 г. в гр. Пловдив – за контактни експерти на КТ „Подкрепа“ от Пловдив, Кърджали, Хасково, Пазарджик, Смолян и Асеновград;

– 21-22.05.2013 г. в гр. Благоевград – за контактни експерти на КТ „Подкрепа“ от Благоевград, Кюстендил, Дупница, Гоце Делчев, София област и Перник;

– 22-23.05.2013 г. в гр. Враца – за контактни експерти на КТ „Подкрепа“ от Враца, Лом, Монтана, Видин, Плевен и Ловеч.

Обученията ще завършат и с обучение на допълнителни контактни експерти и от София град.

Събитието се реализира от КТ „Подкрепа“ в рамките на проект BeGIN, VS/2012/0359, осъществен с финансовата подкрепа на Европейската комисия.