На 15-16.05.2013 г. в гр. Варна ще се проведе двудневно обучение за контактни експерти на КТ […]