Ние, представителите на работещите в минерално-суровинната добивна индустрия, членове на КНСБ и КТ „Подкрепа“, събрали се на митинг на 01.11.2012г. в София, заявяваме следното:
1. Подкрепяме декларацията от 19.10.12г. на КНСБ, КТ „Подкрепа“, БСК, КРИБ, БМГК, НТС по МДГМ, МГУ „Св. Иван Рилски“, СМФ при КНСБ, СМФ „Подкрепа“ и Индустриален клъстер „Средногорие-мед“ до всички институции в страната в защита на минерално-суровинната добивна индустрия от рекета на псевдоеколози и лъжеполитици.
2. На митинга ние заявихме:
– Подкрепяме проекта на МИЕТ за национална стратегия за добивната индустрия!
– Не на рекета от псевдоеколози!
– Искаме европейско, а не африканско бъдеще!
– Минерално-суровинната индустрия спазва европейските екологични норми!
– Господин Главен прокурор, проверете лъжите на псевдоеколозите и потърсете строга отговорност!
– Не посягайте на хляба на 30 000 работещи в отрасъла и на още 120 000 обслужващи бранша!
– Не на удара срещу добивната индустрия, защото това е удар срещу икономиката на България !
– Искаме решения на база експертни анализи на факти, а не на голословни твърдения!
– 41 % от електроенергията на страната се осигурява от минерално-суровинната индустрия!
– Псевдоеколози прогонват инвеститорите от страната!
– Стратегията за отрасъла да стимулира преработката на минерални суровини до продукти с по-висока добавена стойност!

Г-н Борисов,
Г-н Добрев,
Г-жо Караджова,
Не слушайте лъжееколози и рекетьори!

– 0,9 % от страната е отдадена на концесия за добив, но дава около 5% от БВП.
– Политици, не допускайте предизборно заиграване с миньорите и металурзите – ОПАСНО Е !
– Добивната индустрия не става за политическа дъвка!
– В кризата добивната индустрия реализира значителен ръст и увеличава работните места!
– Искаме еврофинансиране за отстраняване екологични щети на съоръжения собственост на държавата!
– Псевдоеколозите лъжат, че от язовир „Тополница“ изтичат замърсени води!

Готови сме да защитим минерално-суровинната добивна индустрия и нашето конституционно право на труд от опитите да се манипулира предизборно общественото мнение и да се рекетира индустрията!

Председател на СФС „Подкрепа“: Владимир Топалов

Председател на НФ „Металургия“ към КТ „Подкрепа“: Людмил Павлов

Председател на ФНСМ-КНСБ:Валентин Вълчев

Председател на СФ „Металици“: Васил Яначков

Председател на НФТ „Химия и индустрия“: Красимир Кръстев

01. 11. 2012 г.