Ние, представителите на работещите в минерално-суровинната добивна индустрия, членове на КНСБ и КТ „Подкрепа“, събрали се […]