от делегатите на Седмата отчетно-изборна конференция
на ФСО „Подкрепа“ при „Мини Марица-изток“ ЕАД

Уважаеми дами и господа,

Ние делегатите на найвисшия форум на нашата синдикална организация, анализирайки техническото и финансово състояние на дружеството, сме крайно обезпокоени от тежките условията, при които сме принудени да работим.

За да бъдем по-конкретни ще изложим някои от причините, за които нееднократно сме алармирали през годините, довели до това.

От началото на 2009 г. в „Мини Марица-изток“ ЕАД сме принудени да работим в не пазарни условия. Заявяваме това имайки предвид, че през 2001 г. на база методика, изготвена от световно признатата финансова институция „Делой“, бе създадена формула за ценообразуване на добиваните от нас въглища, залегнала в дългосрочните търговски Споразумения с клиентите на Дружеството. Но както казахме от началото 2009 г. тя не се прилага и това от своя страна доведе до пропуснати ползи за дружеството до средата на тази година за повече от ЕДИН МИЛИАРД ЛЕВА. Средства, които са били пък печалба за нашите контрагенти и то в по-голямата си част изнесена зад граница.

Друга основна причина през последните години е неизплащане от страна на консуматорите на добитите от нас въглища. Като се има предвид, че разходът за горивна компонента на електроцентралите от „Марица Изток“ е едва 40% за ТЕЦ-2 и под 25% за американските централи, което е парадокс в световен мащаб, където цената на горивната компонента е около 65%, необяснимо за нас е нежеланието им да изплащат задълженията си само към „Мини Марица-изток“, криейки се зад техни вземания от НЕК.

Необяснимо за нас е кой български държавник сключи договори, заробващи българската енергетика, българските граждани за години напред с американските инвеститори в комплекса „Марица Изток“?

Затова, ние делегатите на VII-та Конференция, настояваме:
1. Незабавно пълно изплащане на добитите и доставени от нас въглища;
2. Пазарна цена на добиваните от нас въглища, определена по формулата, залегнала в търговските Споразумения за доставка с клиентите на „Мини Марица- изток“ ЕАД !
3. Незабавно разследване и търсене на съдебна отговорност от сключилите заробващите българската енергетика и в частност „Мини Марица-изток“ ЕАД дългосрочни договори с американските централи!

Декларираме, че само при изпълнение на горните наши искания можем и ще бъдем гарант за енергийната сигурност на Република България!

За събранието:
Генчо Генчев
Председател