от делегатите на Седмата отчетно-изборна конференция на ФСО „Подкрепа“ при „Мини Марица-изток“ ЕАД Уважаеми дами и […]