Относно: Финансовата криза в Гърция

Европейският съюз е в най-дълбоката криза в своята история. Групата на работниците в Европейския икономически и социален комитет се обръща към всички участници в политическия процес с настояване спешно да се намери изход от тази криза,като този изход бъде в духа на принципите за интеграция в ЕС, основани на солидарността, взаимопомощта и зачитането на правото за вземане на самостоятелни решения по демократичен начин. С всички възможни средства трябва да се предотврати излизането на Гърция от Еврозоната.
Ние настояваме също за незабавно възобновяване на преговорите, така че да се намери балансирано решение, което да не ощетява несправедливо гръцките работещи и пенсионерите и което да доведе до устойчиви договорености по проблемите с финансовата задлъжнялост. Подобно решение трябва да бъде взето въз основа на инвестиционен план за растеж и заетост.