Относно: Финансовата криза в Гърция Европейският съюз е в най-дълбоката криза в своята история. Групата на […]