във връзка със справедливите искания и в подкрепа на протестиращите работници и служители в „Язаки България“ ЕООД, гр. Ямбол

Като взе предвид финалния етап на стартираната процедура на стачни действия срещу тежката експлоатация и дискриминация, наложена на близо 4000 работещи в „Язаки България“ ЕООД, гр. Ямбол,

отказът на работодателя да преговаря по справедливите искания на работещите,

разпространяваните клевети спрямо Конфедерацията и нейните структури чрез незаконни и без автори контраподписки на стачните в предприятието,

и констатираните от Инспекцията по труда по наш сигнал тежки нарушения на трудовото законодателство и неоспорени в съда:
– удържани без правно основание суми от стотици работници само за един проверяван месец – което в рамките на подлежащите на съдебно дирене 36 месеца назад разкрива по предварителни оценки потенциала да са удържани стотици хиляди лева, а от стартиране на предприятието – и милиони – чрез което е ощетявана и данъчно-осигурителната система;
– полагане на принудителен труд – в две последователни – нощна и дневна смени без задължителната междудневна почивка за работещите;
– полагане на непрекъснат труд в двадесет последователни дни без, задължителната междуседмична почивка за работещите – като форма на експлоатация при покриване на поръчки – вместо да бъдат разкривани нови работни места – което води до износване и пълна семейна и социална изолация на работещите;
– неотчитане и неплащане на стотици часове положен извънреден труд, както и надхвърлянето често със стотици часове на 150-часовия годишен лимит по КТ и то в условията на работа с високо износване – на три смени, сумирано изчисляване на работното време и 6-месечен график;
– наложена пряка дискриминация във Вътрешните правила за работната заплата спрямо отсъстващите по болест, на които се отнема частично или целият бонус и се ощетяват със стотици лева, а в същото време се намаляват разходите на дружеството за изплащане на болнични,

Като отчитаме продължаващото грубо нарушаване на българското законодателство и конвенциите на Международната организация по труда (МОТ) чрез многогодишното упорито и целенасочено препятстване на синдикалната дейност в дружеството, констатирано многократно от Инспекцията по труда и с решение на Върховния административен съд, както и чрез уволнение на председателя и 3-ма секретари на синдикалната организация – всичките признати от Съда за незаконни уволнения,

и наглата лъжа на управителя Харун Синан Кар в масмедиите, че в дружеството „стриктно се спазва трудовото законодателство“,

Деветият конгрес на КТ „Подкрепа“,

застава непоколебимо зад правото на достоен труд и справедливите искания на работещите в „Язаки България“ ЕООД и стартираната процедура на стачни действия срещу тежката експлоатация и дискриминация, наложена на работещите в дружеството.

Заявява, че КТ „Подкрепа“ ще продължи да се бори срещу практиката в страната да се създава подобна заетост, провокирана от бездействие от страна на държавните институции, осигуряваща възможност на инвеститорите-нарушители да погазват българските и международни законови норми и така да извличат огромни печалби за сметка на работещите и техните семейства, българската осигурителна и данъчна системи чрез брутално погазване на обществения интерес.

КТ „Подкрепа“ ще сигнализира на предстоящата Годишна сесия на Международната организация по труда за извършените тежки нарушения и-експлоатация в „Язаки България“ ЕООД с всичките произтичащи от това международни последици.