Приета на заседание на Изпълнителния комитет на ЕКП на 12 юни 2014 г.

Резултатите от изборите на практика показаха все по-нарастващото отчуждение между работещите и гражданите, от една страна, и европейските институции и техните лидери – от друга. Изборите бяха ясен сигнал за провала на провежданите през последните пет години правителствени политики на строги икономии.

Посланието на гласоподавателите е ясно. Безработицата, несигурните работни места, ниското заплащане – това са основните проблеми на ЕС. Трябва да бъдат приложени политики, подкрепящи създаването на качествени и достойни работни места, защитаващи хората и техните права, както и Европейския социален модел.

В тази насока ЕКП има своите ясни изисквания и предложения. Те са обобщени в нашето предложение за нов „Социален пакт за Европа“, както и в всеобхватния инвестиционен план, за които ЕКП настоява. С този план ЕС ще бъде в състояние да създаде 11 милиона работни места и да се насочи към започване на устойчива реиндустриализация на Европа.

Този план може да бъде изпълнен единствено, ако политическите лидери са готови да предприемат действия в отговор на посланието, изпратено им от гласоподавателите.

Антиевропейските, крайно десните, ксенофобските и авторитарните партии не предлагат никакви решения. Те са опасни. Ние отхвърляме напълно тяхното поведение: то противоречи на нашите ценности за равенство и солидарност. Техните икономически политики биха имали пагубен ефект върху заетостта, заплащането на труда и социалната закрила. В един глобализиран свят, европейските държави-членки трябва да се обединят; криенето зад националните граници не е в интерес на хората.

Европейските институции трябва да станат по-прозрачни, по-демократични и да уважават мнението на гражданите. Следователно, Европейската Комисия трябва да предложи за свой председател кандидат, който да отразява състава на демократично избрания Европейски парламент.

Новата Европейска Комисия, и на първо място нейният нов председател, трябва да обърнат сериозно внимание на исканията на ЕКП за нова ориентация на Европа.

По време на предстоящия мандат, ЕКП решително ще отстоява позицията си и ще защитава интересите на работещите, като се бори за качествена и достойна заетост, за една нова, социална Европа.