Приета на заседание на Изпълнителния комитет на ЕКП на 12 юни 2014 г. Резултатите от изборите […]