На свое заседание ние, членовете на Изпълнителния съвет на Синдикална миньорска федерация „Подкрепа“, обсъдихме ситуацията, в която се намира пенсионната ни система и тежкото положение в страната.
Вече трето поредно Народно събрание и пето правителство демонстрират явно пренебрежение към проблемите на хиляди работници, даващи своя труд при законово признати тежки условия за неговото полагане, поставяйки в риск собственото си здраве и бъдещото на техните семейства. Нещо повече, в противоречие с реалността и обществената нагласа, настоящето правителство няма намерение да се откаже от постепенното увеличение на възрастта за пенсиониране с по четири месеца за всяка година за останалите категории труд.
Ние, членовете на Изпълнителния съвет на СМФ „Подкрепа“ считаме, че това представлява категорично отстъпление от широко пропагандираните обещания на всички политически партии в техните предизборни кампании, които декларираха безрезервна готовност за съдействие и дефинитивното решаване на тези дълго отлагани проблеми. За съжаление найголяма подкрепа беше дадена от политическите формации – част от настоящето коалиционно управление на Република България, които безрезервно обещаваха да запазят възрастта за пенсиониране, както и да удължат срока за ранното пенсиониране на категорийните работници.
За пореден път, ние сме излъгани!
По този начин, обществото ни е поставено пред два проблема, създадени от властимащите, решението, на които е извън възможностите на обикновения човек. От една страна работниците, полагащи своя труд при тежки условия, ще загубят правото на ранното пенсиониране, предвидено в 4 от КСО, а от друга страна ще бъде увеличена възрастта за пенсиониране за останалите категории труд, което обещаващо ще доведе до нарастващо напрежение сред обществото. Факт е, че масово хората в страната няма да могат да понесат увеличение на пенсионната възраст в този размер и че е крайно време политиката в държавата да се ориентира към диалог с обществото, преценявайки реалните нужди и проблеми на хората. Неоправдано е увеличението на възрастта с по четири месеца и отпадане възможността категорийните работници да се пенсионират рано.

Уважаеми дами и господа,

Категорично настояваме за незабавни и спешни мерки за подобряването на ситуацията в пенсионната система с цел запазване на възрастта за пенсиониране за всички работещи, както и незабавни действия за удължаване срока за ранно пенсиониране на лицата, работещи при тежки условия на труд.
В случай на неадекватни действия от ваша страна, ние, членовете на Синдикална миньорска федерация „Подкрепа“ ви уведомяваме, че ще предприемем всички предвидени и допустими по Конституцията и законите на Република България действия, за защита на нашите права, българската пенсионна система и българската държава.

За ИС на СМФ „Подкрепа“:
Владимир Топалов