На свое заседание ние, членовете на Изпълнителния съвет на Синдикална миньорска федерация „Подкрепа“, обсъдихме ситуацията, в […]
На 01 декември 2014 г. в гр. Горна Оряховица, Информационно направление „Безопасност и здраве при работа“ […]