БРАТЯ И СЕСТРИ, БЪЛГАРИ,

За пореден път т.нар. независима комисия, която по своя смисъл и наименование е държавна, има намерение да срине и без това мизерното жизнено равнище на българския народ и да нанесе фатален удар върху българския бизнес, в период на тежка икономическа криза.
Без да се съобразява с Мярка номер 39 от подписания Протокол между социалните партньори и правителството за антикризисни мерки в подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фиска, ДКЕВР има намерение да въведе шоково увеличение на цените на природния газ между 15 и 30 %, на топло енергията от 15 до 45 % и на ел. енергията между 6 и 7 %.
Тези шокиращи увеличения гарантират на чуждите инвеститори печалби между 20 и 27 %, но същевременно рязко ще понижат и без това мизерното жизнено равнище на българския народ и състоянието на бизнеса.
Въвеждането на увеличение 15-45 % на топлоенергията, без да е направен прецизен одит на дружеството:
– ще срине 95 % от населението под границата на бедността и ще наложи на българите не само да се лишат от едно ядене на ден, но и да пренебрегнат хляба и млякото, да лишат децата си от дрехи, обувки и училище, да се лишат от лекарства и лечение и да се откажат от отопление и хигиена;
– ще обрече на сигурен фалит повечето от топлофикационните дружества поради липса на абонати;
– ще лишат бюджета от приходи от ДДС и преки данъци;
– рязко ще се намали платежоспособното потребителско търсене, което и в момента е на много ниско ниво.
Увеличението на цените на природния газ, който е не само енергиен източник, но и суровина за редица производства, както и увеличението на цените на ел. енергията:
– ще ускори процеса на фалитите в бизнеса;
– ще увеличи инфлацията;
– ще нанесе удар по пазара на труда и увеличи рязко безработицата.

Ние от КТ „Подкрепа“ заявяваме нашето твърдо НЕ на тези, които искат да до ликвидират държавата.

КТ „Подкрепа“ призовава правителството и Народното събрание да спре безконтролното обезпечаване на печалби и стимулиране на необосновани разходи в системата на енергетиката и газоразпространението.

КТ „Подкрепа“ настоява за пълен и прозрачен одит на всички търговски дружества, които имат отношение към поредното ограбване на бизнеса и народа.

КТ „Подкрепа“ заявява, че няма да допусне узаконяването на разрухата, срива на икономиката и неизбежната мизерия на болшинството от българите на фона на замразените доходи и рецесията.

КТ „Подкрепа“ предупреждава, че предстои изключително социално напрежение, което ние ще подкрепим и оглавим в интерес на нашата родина България.

Опомнете се, господа, защото нашето търпение се изчерпа!