БРАТЯ И СЕСТРИ, БЪЛГАРИ, За пореден път т.нар. независима комисия, която по своя смисъл и наименование […]