ДО

БОРИСЛАВ САНДОВ

ВИЦЕПРЕМИЕР И МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

ДО

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КЕП

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Уважаеми господа,

Поетия ангажимент за 40% намаление на въглеродните емисии на топлоелектрическите централи спрямо 2019 г. в Плана за възстановяване и устойчивост е политическо решение, което поставя в изключителна неблагоприятна ситуация производителите на електроенергия от въглища.

Войната в Украйна, липсата на енергийни суровини, растящата цена на енергоизточниците и геополитическата ситуация са допълнителни фактори, които застрашават енергийната и национална сигурност на страната.

Безкрайните, безотговорни и некомпетентни изказвания на различни зелени и енергийни експерти за намаляване обема на работа и затваряне на комплекса „Марица Изток“ са допълнителен демотивиращ фактор за работещите там.

В предвид на създалата се ситуация настояваме за ясни политики и отговорни решения, касаещи достъпна електроенергия за гражданите, запазване на работните места и сигурност на енергийната система.

Необходимо е спешно изготвяне на Национална енергийна стратегия на Република България, която обективно да отрази всички специфични особености към момента.

В случай на продължаващо безотговорно и некомпетентно отношение към проблемите, ще бъдем принудени да предприемем действия за защита на нашите членове, българските граждани и националния интерес.

 

27.07.2022 г.

гр. София

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СИНДИКАЛНА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“ – ВЛАДИМИР ТОПАЛОВ

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ФЕДЕРАЦИЯ ЕНЕРГЕТИКА „ПОДКРЕПА“ – ДИМИТЪР ЧАЛЪКОВ