ДО

Г-Н НИКОЛАЙ СЪБЕВ

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА

 

ДО

Г-Н АНГЕЛ СТОЯНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД

 

ДО

Г-Н ХРИСТИЯН КРЪСТЕВ

УПРАВИТЕЛ НА „БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТ ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ „ПОДКРЕПА“ 

Относно: Дължими, но неизплатени средства за храна на служителите в „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД

 

УВАЖАЕМИ Г-Н СЪБЕВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н СТОЯНОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н КРЪСТЕВ,

Федерацията на транспортните работници към КТ „Подкрепа“ изразява удовлетворението си от разпространената новина за добрите финансови резултати на БДЖ. Според прессъобщението, специално в „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД приходите са с 2,5 млн. лв. повече от предпандемичната 2019 г. От десетилетия последователно защитаваме позицията, че публичното дружество може и трябва да бъде гръбнак на българския транспортен сектор.

За да бъде наистина неоспоримо това постижение, следва да бъдат изплатени всички дължими по закон задължения на компанията. В  тази връзка отново напомняме, че дружеството не е изплатило на служителите на „БДЖ – Товарни превози“ средствата за храна, които дължи по силата на Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Напомняме, че тези средства се изплащат при специфичен характер и неблагоприятни условия на труд. Дължими са на работници и служители, които се трудят по 12 часа на ден – машинисти, помощник-машинисти, ревизор вагони, ревизор вагони ръководители на смяна, стрелочници, маневристи, началници на влакове,  специалисти по обработка и контрол на документите (съвместяват задълженията и на вагоноописвачи) и др.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Трябва да напомним, че БДЖ е в тежка кадрова криза поради ниското заплащане и лоши условия на труд. Така например основната заплата на стрелочник маневрен е 937 лв. Според Наредба 11, която не е променяна от 2005 г., за  „специфичните условия на труд“, в които работи, този служител следва да получи 2 лв. на ден за храна. Средствата за храна от януари 2021 г., дори в тези отдавна неактуализирани размери, до момента не са изплатени – 17 месеца държавното дружество се въздържа да преведе дължимите суми на работниците си.

ФТР „Подкрепа“ подчертава, че в допълнение към ниските заплати и неизплатени суми за храна, тази година работниците в жп транспорта бяха лишени и от възможността да се възстановят в рамките на 5 дни безплатно в профилакториум в почивните бази на „Холдинг БДЖ” ЕАД. На работещите, които нямат право на безплатен профилакториум, следваше да се осигури възможност да ползват почивните бази заедно със семействата си на преференциални цени. Тези задължения на работодателя са част от подписаните колективни трудови договори в дружествата от жп транспорта и неизпълнението им е противозаконно. Гарантирането на възстановяването на служителите е ключово, тъй като с тези ниски заплати, които трудно дават възможност работещите да покриват минималните си жизнени потребности, те очевидно не могат да си позволят почивка на пазарни цени.

С оглед на оповестените добри резултати, които, надяваме се, не са само следствие от еднократно получени финансови средства, ФТР „Подкрепа“ категорично настоява в кратки срокове упоменатите задължения към служителите да бъдат изплатени. В противен случай ще се окаже, че положителният резултат е следствие на факта, че работниците кредитират дружеството. Като отговорен синдикат, ще се наложи ние да предприемем необходимите действия в защита социалните интереси на работещите в предприятието.

 

С УВАЖЕНИЕ:

ИВАН КИРИЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФТР „ПОДКРЕПА“