До Народните представители

До Министър-председателя на Република България

До Министерски съвет на Република България

До Министъра на образованието и науката

До Министъра на земеделието и храните

Повече от десет години Българската академия на науките и Селскостопанска академия, където е съсредоточен повече от половината от научния потенциал на страната и се произвежда близо 80% от научния продукт, са подложени на управленски геноцид от пет правителства (без служебните) и пет парламента следствие което:

  • трикратно е редуциран състава на двете академии и стабилно държим последното място в ЕС по брой учени на глава от населението;
  • масово висшисти, а вече и асистенти получават основна заплата равна на минималната работна заплата за страната;
  • последни сме по иновации в ЕС съгласно публикувания преди седмици европейски иновационен индекс (EIS) за 2016 г.

Лъчът надежда през юни следствие приетата от парламента Стратегия за научните изследвания, бързо бе затъмнен от политизирането на естествената необходимост за регулиране на заплащането на академичния състав на едно що годе задоволително ниво в комисията за образование и наука в НС.

Предвид изложеното и изправени до стената на физическото оцеляване на работещите в двете академии – със средна работна заплата с 250 лева под средната за страната,

Ние, синдикатите в двете Академии декларираме, че ако в новия бюджет не бъдат увеличени средствата за академиите с 50% и с хоризонт 2020 година не бъде гарантирано ежегодното им увеличение в изпълнение на националната Страгетия 2020 и изискванията на ЕС за публичното финансиране на науката, ще започнем последователно ескалиращи протесни действия.

 

11.07.2017 г.

НФТИНИ-КТ „Подкрепа”

ФНСЗ-КНСБ