Във всички държави от ЕС младите хора получават заплащане под средния размер. В някои страни обаче […]
До Народните представители До Министър-председателя на Република България До Министерски съвет на Република България До Министъра […]