Девета година правителството и парламентът на Република България не изпълняват собствените си ангажименти, разписани в Програмата 2020 и стратегиите за научни изследвания и висше образование за ежегодно нарастващо публично финансиране на науката. Неизпълнението на поети ангажименти води до извода, че тези ангажименти се пoeмат/разписват единствено заради изискванията на Европейския съюз за засилено публично (чрез бюджета) финансиране на науката, като основен инструмент за развитието на общността. Отново в бюджета за 2018 г. не са отделени 0,5 % за наука, което поставя по-голямата част от работещите в областта на науката с доходи близки до минималната работна заплата, а докторантите и с по-ниски.

И ако драстичното намаляване на средствата за наука през 2009 г. бе обяснено със световната икономическа криза, девет години по-късно няма обяснение, защо средствата за двете водещи научни институции в България – БАН и ССА – в размер около 100 млн. лева годишно, са по-малко от средствата, отделени през 2008 г.

Тези дни на въпроса защо средствата за науката са толкова малко, бившият министър Дянков отговори, че „..сигурно защото няма възвращаемост”. Пак тези дни в. „Сега” от 5.12.2017 г. публикува уводна статия, че за неосъщественото електронно управление на България през последните 10 години са похарчени 2 милиарда лева, а за действащото електронно управление в Естония – първенец в Европа – 25 милиона евро.

Разходите от 2 милиарда лева са колосални за България, а на практика резултат и възвращаемост няма. Всеки български гражданин поради липсата на електронното управление е принуден да изразходва значителни ресурси – пари и време – за тромавите и често некачествени административни услуги на държавата и общините.

В същото време, ако управляващите бяха възложили системата за електронно управление на БАН, като част от националната сигурност, то щеше да е факт, при десетократно по-малко разходвани средства и с гарантирано ниво на сигурност и отговорност.

Предвид изложеното,

Синдикатите в Българската академия на науките и Селскостопанската академия, настояваме пред държавните органи за ефективно използване на научните и експертни възможности на двете академии – гаранти на националната идентичност и сигурност.

Позовавайки се на протестните акции на българските учени през ноември тази година, опирайки се на вече приетия Бюджет 2018 и с ясна цел за съхраняване на научния и експертен потенциал на двете академии, настояваме за допълнително целево финансиране още през тази година на двете академии от излишъка/резерва на Министерския съвет съответно – за БАН с 38 милиона, а за ССА с 13 милиона лева. Убедени сме, че това ще подобри значително тежкото състояние на условия на труд в академиите и ще компенсира частично унизителното заплащане на работещите в областта на науката.

Заявяваме, че при неизпълнение на това искане, ще предприемем всички необходими действия, включително и последователни ескалиращи протестни действия, за защита на човешките и социалните права на работещите в областта на науката.

7.12.2017 г.

Национална Федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика-КТ „Подкрепа”
nftini@abv.bg, гр. София, ул. Ангел Кънчев № 2
Председател: Здравчо Здравчев

Федерация на независимите синдикати от земеделието-КНСБ
fnszbg@gmail.com, гр. София, ул. Владайска №29
Председател: Светла Василева

Синдикален Академичен Съюз-ОССОБ
sau@cu.bas.bg, гр. София, ул. Акад Георги Бончев бл.1
Председател: Ермак Димов

 

Виж Декларацията ТУК