Законопроектът за изменение и допълнение на ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ […]
Коментирайки черния списък на данъчните убежища, одобрен от министрите на финансите на ЕС Катя Лето-Комюленен, заместник […]