10 годинидрастично намалени средства за наука!

10 години„замразени” заплати в науката!

10 годинисъкращения и масово бягство на младите от науката!

10 годинибезпаричие, унижение и мизерия!

10 години геноцид над работещите в науката!

Стигнахме дъното на социалната стълбица – 30% от научните работници, специалисти, висшисти и експерти получават основна заплата, равна на минималната.

Средните работни заплати в Българската академия на науките и Селскостопанската академия са с 300 лева по-ниски от средните за страната.

Резонен е въпросът: Искат ли управляващите да има наука в България?

Настояваме:

  1. Да се изпълнят поетите ангажименти от правителството и парламента в програмата 2020 и стратегиите за научни изследвания и висше образование за ускорено публично финансиране на науката – 1 % от БВП до 2020 г. при предвидени 0,18% за 2018 г.
  2. Да се изпълнят изискванията на ЕС за преодоляване на изоставането на науката в общността чрез засилено публично финансиране – 5-6%  от БВП чрез въвеждането им в националните програми и стратегии.
  3. Допълнително заделяне от държавния бюджет за 2018 г. на 75 млн. лева за наука и научни изследвания за осигуряване на средната работна заплата на работещите в науката равна на средната РЗ за страната.
  4. Юридическа и финансова самостоятелност на Селскостопанска академия.

 

Днешният протест в деня на Народните будители е началото на серия от протести, докато управляващите не изпълнят собствените си закони и стратегии, за да прекратим рушенето на Българската наука – предтеча и основа на Българската държавност!

(*Национална Федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика-КТ „Подкрепа” – nftini@abv.bg

Федерация на независимите синдикати от земеделието-КНСБ – fnszbg@gmail.com,

Синдикален Академичен Съюз-ОССОБ – sau@cu.bas.bg

Синдикат Висше Образование-КТ „Подкрепа” – svo@podkrepa.org